Yoga i 40 dagar!

#yoga 40 dagar

#yogachallenge

#yogaeveryday

Marie kände sig peppad på ett roligt pass att göra i 40 dagar och då tänkte jag direkt att vi kan göra det tillsammans. Marie, jag och alla andra som vill! The more the merrier. Nu har jag sålt idén på bred front och många har nappat. Vi antar utmaningen! På måndag rullar vi ut yogamattorna i Skåne med omnejd. Vårens yogautmaning är att öva 40 dagar i sträck. Vi gör kundaliniyogans mest populära pass - yoga för energi och cirkulation, som består av elva riktigt sköna yogaövningar. Vi gör passet när det passar oss. Morgon eller kväll. Ute eller inne. Det är roligt och inspirerande att veta att vi är så många, som gör samma sak samtidigt, fast på lite olika platser.

03_Ong Namo Gur Dev Namo

Om du vill lära dig passet av mig, så är du mycket varmt välkommen till lilla salen, Formtoppen på måndag kl. 20:15. Annars kan du ladda ner det här!

Nu är det dags !

Det skall vara lätt att göra rätt !

Jona

Skillnader mellan andliga traditioner och religioner

 Any organisation is different from genuine

spirituality

- Mary P Fischer

idien 172

Fråga: Är yoga är en religion?

Svar: Yoga är en andlig tradition- en praktisk teknik för att öka vår medvetenhet. Vi får en egen upplevelse av vad andlighet är för oss personligen.

Religion baseras på regler och filosofi.

idien 506

Fråga: Vad är det då för skillnad mellan en andlig tradition och religion?

Svar: Om vi tar Buddha som exempel (no offence Buddha, I love you) så snackar han kanske inte i termer av riktlinjer och regler direkt, utan berättar om sina egna andliga upplevelser och sin väg till upplysning.

idien 010

Buddha dör småningom och därefter kommer hans lära sakta (men säkert) att utvecklas till det vi kallar buddismen. En religion, som omfattar riter och regler.

idien 018

Religionsvetenskaplig forskning menar att detta en helt naturlig utvecklingsprocess. Andliga traditioner utvecklas under historiens gång till religioner. Buddha blev buddhism. Jesus blev kristendom. Muhammed blev islam. Mahavira blev jainismen. Nanak blev sikhismen. Och så vidare.

idien 516

Det handlar om naturliga utvecklingsprocesser. Ingenting är stillastående – allt utvecklas och förändras.
Fröet gror och växer – ibland som ogräs :-)

idien 121

Fråga: Hur definieras skillnaden mellan en andlig tradition och en religion?

Svar: Skillnader ligger i graden av regler och struktur.

Läs gärna en kort jämförande sammanfattning här nedanför bilden på oljelamporna!

idien 129

Andliga tradition—————————-> Religion

Upplevelsebaserad————————————————————-> Trosbaserad
Personlig upplevelse av det gudomliga——————————–> Prästerskap
Löst organiserad—————————————————————–> Stabil organisation
Individualistisk———————————————————————> Kollektivistisk
Löst strukturerad—————————————————————–> Strukturerad
Få krav———————————————————————————> Många krav
Tolerant——————————————————————————-> Intolerant
Inkluderande————————————————————————> Exkluderande
Flytande——————————————————————————-> Stabil
Odefinierade gränser————————————————————> Tydliga gränser
Fluktuerande trossystem——————————————————-> Stabilt trossystem

idien 158

Fråga: Och vad tjänar denna kunskap till?

Svar: För mig personligen är modellen ovan användbar i många helt vanliga och vardagliga situationer.  Jag kan se på utvecklingen i föreningar, organisationer, företag och klubbar med modellen i bakhuvudet. Även kostråd :-) Det hjälper mig att acceptera att allting förändras och att ingenting är bestående. Till en början är allt bara kul, spontant och upplevelsebaserat, sedan utvecklas den lösa grupperingen till att bli mer stabil, strukturerad och uppstyrd. Båda är bra på sitt sätt.

idien 573

Allt är bara en naturlig Utveckling

Och nu är det vår

Andlig vår

Stor Kram

Jona

De tio kroppara

 If you understand that you are 10 Bodies and you are aware of those 10 Bodies and you keep them in balance the whole Universe will be in balance with you

~ Yogi Bhajan

02_meditation

De tio kropparna

1:a kroppen. Själen – Soul Body
2:a kroppen. Negativa sinnet – Negative Mind
3:e kroppen. Positiva sinnet – Positive Mind
4:e kroppen. Neutrala sinnet – Neutral Mind
5:e kroppen. Fysiska kroppen – Physical Body
6:e kroppen. Ljusbågen – Archline
7:e kroppen. Auran – Aura
8:e kroppen. Praniska kroppen – Pranic Body
9:e kroppen. Subtila kroppen – Subtle Body
10:e kroppen. Utstrålande kroppen – Radiant Body
11:e kroppen. Den Omslutande kroppen. The elevent embodyment

Vad är de tio kropparna?

I Kundaliniyoga använder man ”de tio kropparna” som ett system för självkännedom. De tio kropparna har ingen fysisk plats i kroppen utan representerar olika aspekter av oss människor.

13_meditation

1:a kroppen. Själen

Heart over Head – Hjärta över Huvud

Själva kärnan av människan. Målet är att skapa balans mellan hjärta (känslor, själen) och huvud (intellekt, ego).

I balans: God kontakt med vårt inre. Vi känner glädje i vardagen.

I obalans: Kan vara överintellektuell. Kan känna sig ensam och isolerad.

Tips: Grodan och Sat Kriya. Mul Mantra och Tantrik Har. Välj ett mantra (vilket som helst) som berör ditt inre. Yoga som Balanserar Hjärta & Hjärna.

10_meditation

2:a kroppen. Negativa sinnet

Longing to belong – längtan att tillhöra

Det Negativa sinnet är en del av tankeprocessen. Ser risker, faror, problem och hinder. Negativa sinnet söker efter potentiell fara.

I balans: Sunt kritiskt tänkande. Känner gemenskap och tillhörighet.

I obalans: Kan bli överdrivet negativ och överbeskyddande. Hämmad. Kritisk.

Tips: Värdesätt din integritet. Stärk ditt positiva sinne. Meditation för det Negativa Sinnet.

05_meditation

3:dje kroppen. Positiva sinnet

Det positiva sinnet är konstruktiv, risktagande och aktivt.

I balans: Ser chanser och möjligheter. Har humor. Är kreativ.

I obalans: Orealistisk. Höga förväntningar. Blir besviken eller bitter när allt faller platt.

Tips: Stärk magen (tredje chakrat). Stärk det negativa sinnet om det positiva sinnet är för dominant. Meditation för det positiva Sinnet.

41_Vila

4:de kroppen. Neutrala Sinnet

Cup of Prayer – Bönens bägare

Det neutrala sinnet är balanserat, ser helhet och ger perspektiv. Väger både positivt och negativt och ger överblick.

I balans: Vi kan se oss själva och andra utan att döma. God lyssnare. Kan hjälpa andra och förhålla sig neutralt.

I obalans: Kan bli dömande och fördomsfull. Svårt att vara neutral. Värderar. Kan känna sig som ett offer.

Tips: Meditera! Meditation för det Neutrala Sinnet.

15_Bågen

5:e kroppen. Fysiska Kroppen

Teacher, Balance – Lärare, Balans

Här handlar det om vår fysiska kropp och om att uppleva världen genom våra fem sinnen.

I balans: God hälsa och stark kropp. Bra lärare. Balanserad, varken lat eller fanatisk.

I obalans: Obalanserad. Äter, sover eller jobbar för mycket/litet. Svårt att utrycka sig verbalt. Ogillar att stå i centrum.

Tips: Träna regelbundet. Ta hand om kroppen. Ät vitaminer. Solljus. Undervisa. Massage. Ett kort uppiggande yogapass för kroppen.

32_Guru Pranam

6:e kroppen. Ljusbågen

Person at prayer – En person som ber

Ljusbågen är en del av auran som går från öra till öra. Kan jämföras med glorian i gamla helgonbilder. Kvinnor har en extra ljusbåge som går från bröstvårta till bröstvårta. Sammankopplas med hypofysen (tredje ögat), reglerar nervsystemet och balanserar körtelsystemet.

I balans: Kan befinna sig i negativa miljöer utan att påverkas. Är enkel och rak i sin kommunikation. Bra fokus.

I obalans: Kan lätt bli sårad och påverkad av andra. Stirrig. Ofokuserad. Humörsvängningar.

Tips: Stärk 3:dje ögat. Kirtan Kriya. Sodarshan Chakra Kriya. Wahe Guru Wahe Jio. Yoga Balans från boken Kundaliniyogaliv. Baby Pose.

28_Egobekämparen

7:e kroppen. Auran

Platform for Elevation – Plattform för upplyftande Auran är det elektromagnetiska fältet som omsluter kroppen. Ju mer prana som strömmar genom våra nadis, desto starkare aura.

I balans: Bra motståndskraft mot sjukdom och negativitet. Har upplyftande inverkan på omgivningen. Känner sig säker.

I obalans: Kan ha lätt att bli negativt påverkad av sin omgivning. Saknar självförtroende. Lätt paranoid.

Tips: Egobekämparen. Breath of fire with Lion’s paws.

26_Plattformen bak

8:e kroppen. Praniska kroppen

Finite to Infinite – Det begränsade till det obegränsade

Genom den praniska kroppen har vi tillgång till en obegränsad källa av energin. Vi tar in energi genom andning, mat, sol, beröring.

I balans: Bra healingförmåga, hälsa. Vital, åstadkommer saker. Orädd, närvarande. Ingenting kan störa dig. Djup och lugn andning.

I obalans: Kan lätt bli rädd. Hela tiden lite småtrött. Försöker få energi genom mat eller andra stimulantia. Defensiv.

Tips: Alla andningsövningar, vänster näsborre, höger näsborre, eldaning, alternerande andning, lejonandning, kanonandning, djupandning. Vilken som helst, som du gillar! Meditation med mantrat Pavan Guru. (Musik finns tex på skivan Lovingly av Guru Dass Kaur).

14_Kobran

9:e kroppen. Subtila Kroppen

Mastery or Mystery – Mästerskap eller mysterium

Förmågan att uppfatta subtila saker och läsa mellan raderna. Att bemästra sin subtila kropp är att förstå hur allt hänger samman. Det finns inga mysterier längre.

I balans: Intuitiv, inkännande. Lär sig snabbt, bemästrar nya situationer.

I obalans: Kan lätt bli lurad. Kan vara oavsiktligt rå eller grov i sitt tal. Rastlös.

Tips: Sa Re Sa Sa. Gör något meditation eller kriya i 1000 dagar. Meditation för nionde kroppen.

27_Hjulet

10:e kroppen. Utstrålande kroppen

All or nothing – Allt eller inget

Den tionde kroppen är en del av auran, det som strålar ut. När den tionde kroppen är i balans ger det oss en majestätisk utstrålning och elegans.

I balans: Lyskraft, utstrålning, karisma. Mod. Respektingivande. Andlighet.

I obalans: Kan ha svårt att göra någonting lagom mycket. Rädd för konflikter, skyggar inför folks uppmärksamhet. Känn sig ineffektiv och oförmögen att komma vidare i olika situationer.

Tips: Bågskytten. Har Har Mukanday (Finns en fin version av Mirabai Ceiba)

11_meditation

11. Omslutande kroppen

The commandcenter – Kommandocentralen

Den elfte kroppen består av alla de tio kropparna tillsammans. Förmågan att kunna bemästra alla sina kroppar och att kunna använda olika förmågor i olika situationer.

I balans: Andlig och vis. Ser allting klart och tydligt.

I obalans: Kan ha svårt att se sig själv i relation till andra.

You don’t have to find anything outside of you. The jewels are all in you – you are rich inside, you have satisfaction and contentment.

- Yogi Bhajan

You have been given a certain role in this dream play

Yogisk filosofi bygger på Advaita. Advaita kommer ur vedanta, som är ett av Indiens sex filosofiska system. Jag tycker att det är krångligt som sjutton att med min begränsade hjärna förklara och förstå extremt avancerade yogiska teorier, men jag gör ett ärligt försök :-)

iblomma på fat

Livet är ett spel….

…och vi har blivit givna en speciell roll i det här drömspelet. Enligt Advaita kan man se på livet som ett slags skådespel. Verkligheten är den ”Obegränsade Kreativa Kraften” men vi människor är bara medvetna om skådespelet. Allt vi pysslar med är bara ett spel, en lek. Att skaffa viktiga jobb, pengar och ägodelar hör till spelet. Vi tror att att skådespelet och skådespelarna är på riktigt, när det egentligen bara är en låtsaslek. Ett lajvspel :-)

jona 5 okt 14 083-1

Fånge i Filmen

Tänker ibland på filmen Matrix. I början av filmen erbjuds huvudkaraktären ett piller: ”Om du sväljer det här pillret kommer du att vakna upp ur din drömvärld och se sanningen exakt som den är. Ingenting kommer någonsin mer att vara sig likt. Världen som du känner den kommer att upphöra att existera”. Huvudkaraktären erbjuds också att fortsätta sova kvar i okunskap genom att ta ett annat piller.

idien 281

Freedom

Enligt Advaita är vi alltså alla skådespelare i ett skådespel. Varje morgon trycker vi på Play och kör igång. Men om vi väljer att ta pillret kan vi vakna och få en glimt av verkligheten som den är. Obegränsad. Evig. Villkorslös. Obunden. Fri. Men vi behöver inget piller. Genom meditation kan vi alla få en glimt av sanningen.

jona 5 okt 14 282-1

So far so good

Alla människor har en mycket speciell roll i skådespelet. Min roll är att t.ex. spela arkitekten från Finland, som blev yogalärare och som tävlar i IRONMAN på fritiden. Allt jag kan göra är att spela min roll så gott jag kan utan att vara överdrivet oroligt för konsekvenserna, konsekvenserna ligger ändå inte i mina händer… Ja eftersom jag bara är en skådespelare i ett skådespel :-)

jona 5 okt 14 293

Sattva Rajas TAmas

Vidare säger man att det finns tre olika kvaliteter som är beståndsdelarna i vår materiella värld. Beståndsdelarna kallas Maha Gunas, Stora Gunas. Dessa är Sattva, Rajas och Tamas.

Sattva – Klarhet, lätthet, renhet, frid, balans – luftens och vindens princip.
Rajas – Kraft, energi, vilja, förändring, rörelse – en eldig brinnande princip.
Tamas – Tröghet, slöhet, lättja, stabilitet – en mer jordnära princip.

Dessa tre beståndsdelar utgör allt skapat (den materiella verkligheten) och vi upplever livet genom de här kvaliteterna.

jona oktober 418

 Vata Pitta Kapha

När vi pratar om dessa beståndsdelar inom oss människor använder vi begreppen vata, pitta, kapha. Dessa är våra tre doshor, som används inom ayurveda för att sätta människor i olika kategorier och fack ;-)

Vata – lätta, snabba, mycket rörelse, förändring, oro
Pitta – aggressiv, gå-påig, fysisk, energisk, kraftfull, temperament
Kapha -stabila, pålitliga, jordnära, starka, men kan bli lite slöa

Vi kan använda oss av kunskapen inom Ayurveda och våra doshor mycket praktiskt i vår yogautövning.

lejon

Du är Unik och  Bra som du Är

Alla har vi en egen kombination av dessa tre doshor, som är unik, som är helt perfekt, vi behöver alltså inte göra något för att förändra oss, utan det handlar om att acceptera . Har man väldigt mycket Vata i sin personlighet skall man kanske inte göra övningar som gör en väldigt ut-spacad. För att dämpa elden, kanske man inte ska göra jättemycket navelpumpningar om man är mycket av en Pitta. Är man mest Kapha kan det vara bra med övningar som ökar energin.

maj 401

Bara Balansera

I grund och botten handlar det dock om att vara nöjd med den kombinationen av doshor man har och att inte försöka förändra någonting. Bara balansera det som är i obalans.

Vårens yogakurs handlar om att göra yogaövningar som passar oss perfekt beroende på vår egen unika personlighet! Anmäl dig gärna till kursen här!

Jona

En är redan perfekt

Yoga handlar om att acceptera

Synsättet inom yogisk filosofi är att varje människa redan är unik och helt perfekt. En behöver inte förbättra sig på något sätt med andra ord. Vår uppgift är helt enkelt att komma till ro med oss själva precis som vi är – och acceptera att vi varken är bättre eller sämre. Det behövs alltså ingen självförbättring.

Jnana Yoga

eller Gyan Yoga betyder kunskapens yoga och är ett sätt att komma till insikt genom att använda intellektet. Inga yogaställningar utan studier av texter och intellektuella resonemang. Observera att synen ”att vi redan är perfekta som vi är”  b a r a är en teori – en förklaringsmodell och att det inte behöver innebära ”sanning” för alla. Men håll med om att det är bra! Blir mindre kravfyllt om man redan är färdig liksom :-)

Veckans yogapass med alla andningsövningar hittar du under fliken öva hemma här. 

Sat   Nam

Sat   Nam

Sat   Nam

Jona