mine

“För mig handlar yoga om att öppna dörrar – att öppna sinnet och komma i kontakt med ens sanna potential och djupliggande intuition, att tänka själv istället för att bli matad med val och information utifrån”. – Mine Taylan

Mine är studioägare i Malmö och undervisar i ett flertal olika yogatraditioner som bland annat vinyasayoga, yinyoga, mediyoga, earthyoga och hotyoga. På vår utbildning undervisar Mine i anatomi och yinyoga.