Yoga & Ayurveda

Ayurveda betyder kunskapen om livet.

Ayurveda härstammar från Indien och är ett av världens äldsta hälsosystem. Både ayurveda och yoga har sina rötter i vedaskrifterna och ger oss kunskap och tekniker för att stärka och läka oss själva – fysiskt och mentalt.

några typer i indien

Vad är Dosha ?

Dosha är vår unika personlighetstyp och bygger på elementen jord, eld, vatten, luft och eter. Enligt  Ayurveda är mänskan perfekt från början, men man kan komma i obalans på grund av olika händelser i livet som stress, bristfällig kost eller avsaknad av mening i livet.

IMG_0247

 Från Obalans till mer Balans

Syftet med kunskapen om ayurveda, liksom kunskapen om yoga, är inte att försöka förändra sig själv eller att  förkasta sin personlighetstyp, utan tanken är att balansera och öka sitt välbefinnande. Inom ayurveda används yoga som en teknik att  stärka kroppen och sinnet. Man kan säga att det finns en stark koppling mellan yoga och ayruveda – som syster och bror. Andra tekniker som används inom ayurveda är olika typer av massagebehandligar, avancerade kostplaner med inslag av helande örter och balanserande drycker.

nina o kidsen

Vilken Dosha är Du?

Vi har alla elementen inom oss, men ett eller två dominerar oftast. En ayurvedisk läkare fastställer din dosha genom tester, men om du vill göra ett något mindre vetenskapligt tes på egen hand, kan du prova här. Du kan välja mellan  snabbprofilen, eller den mer genomgripande personlighetsprofilen.

SNABBPROFIL eller PERSONLIGPROFIL.

vata

Vata

Vata regerar genom luft och eter. Vata är kreativ, snabb och gärna i ständig rörelse precis som vinden. Hjärnan fungerar fort, tänker mycket, lär sig, snabbt, glömmer snabbt igen, “spacar” ut i rymden-etern. Känslor av oro kommer upp till ytan vid stress o press. Balanserande övningar: Bensträck, Kamelen, Celibatställningen liggande på rygg. Alla ställningar görs gärna med långa lugna andetag. Enminutsmeditationen ger en signal till hjärnan att lugna ner sig. Vata gillar inte rutiner och knaprar gärna på lätt mat och sallader, men mår bättre av regelbundenhet, varm mat och bra fett.

Ett exempel på bra yogapass för att balansera vata i kroppen och sinnet är “Vårstädning för kroppen” och det hittar du här.

idien 137

 Pitta

Pitta regerar genom eld och lite vatten. Pitta är passionerad, målmedveten, handlingskraftig. Hjärnan är organiserad och strukturerad. Blir irriterad och vresig under press. En utbränd Pitta blir lätt rund om magen pga instinkten att elden måste hållas vid liv med småätande i tid och otid. Balanserande ställningar: Stretchpose, Bågeställningen, Kamelen gärna med eldandning. Sitali pranayam är en nedkylande andningsövning som passar Pitta perfekt. Pitta gillar hett, kryddstarkt och socker, men mår bättre av mer balanserande kylande födoämnen, som t.ex rå morot. Ett jättebra Pittapass hittar du här! Och en kylande meditation hittar du här!

idien 017

Kapha

Kapha regerar över elementen jord och vatten. Kapha äv vänlig, tålmodig, uthållig och noggrann. Negativ känsla: Deprimerad. En Kapha tar lång tid på sig att utveckla depression, medan Vata snabbt kan bli orolig och Pitta mycket snabbt kan bli arg. All fysisk träning är bra för Kapha. Kråkan, Stolen, Kobran och yogapass med mycket flöde, som arbetar med mage och ben, tex yoga för matsmältning. Mantrameditationer eller gående meditationer underlättar vid känslor av isolation. Kapha gillar lite stabbigare mat, men borde istället få i sig mer stimulerande och energigivande ämnen.

 

idien 322

Ja och det finns massor mer att lära sig …. Tänk tex gärna över hur din dygnsrytm ser ut. Om du ofta är uppe sent ökar vata och det stör även pitta. Tar du igen de sena nattvanorna med att sova länge nästa morgon skapar du även obalans i kapha…..

Lycka till med Yoga och Ayurveda

Jona

De tio kroppara

 If you understand that you are 10 Bodies and you are aware of those 10 Bodies and you keep them in balance the whole Universe will be in balance with you

~ Yogi Bhajan

02_meditation

De tio kropparna

1:a kroppen. Själen – Soul Body
2:a kroppen. Negativa sinnet – Negative Mind
3:e kroppen. Positiva sinnet – Positive Mind
4:e kroppen. Neutrala sinnet – Neutral Mind
5:e kroppen. Fysiska kroppen – Physical Body
6:e kroppen. Ljusbågen – Archline
7:e kroppen. Auran – Aura
8:e kroppen. Praniska kroppen – Pranic Body
9:e kroppen. Subtila kroppen – Subtle Body
10:e kroppen. Utstrålande kroppen – Radiant Body
11:e kroppen. Den Omslutande kroppen. The elevent embodyment

Vad är de tio kropparna?

I Kundaliniyoga använder man ”de tio kropparna” som ett system för självkännedom. De tio kropparna har ingen fysisk plats i kroppen utan representerar olika aspekter av oss människor.

13_meditation

1:a kroppen. Själen

Heart over Head – Hjärta över Huvud

Själva kärnan av människan. Målet är att skapa balans mellan hjärta (känslor, själen) och huvud (intellekt, ego).

I balans: God kontakt med vårt inre. Vi känner glädje i vardagen.

I obalans: Kan vara överintellektuell. Kan känna sig ensam och isolerad.

Tips: Grodan och Sat Kriya. Mul Mantra och Tantrik Har. Välj ett mantra (vilket som helst) som berör ditt inre. Yoga som Balanserar Hjärta & Hjärna.

10_meditation

2:a kroppen. Negativa sinnet

Longing to belong – längtan att tillhöra

Det Negativa sinnet är en del av tankeprocessen. Ser risker, faror, problem och hinder. Negativa sinnet söker efter potentiell fara.

I balans: Sunt kritiskt tänkande. Känner gemenskap och tillhörighet.

I obalans: Kan bli överdrivet negativ och överbeskyddande. Hämmad. Kritisk.

Tips: Värdesätt din integritet. Stärk ditt positiva sinne. Meditation för det Negativa Sinnet.

05_meditation

3:dje kroppen. Positiva sinnet

Det positiva sinnet är konstruktiv, risktagande och aktivt.

I balans: Ser chanser och möjligheter. Har humor. Är kreativ.

I obalans: Orealistisk. Höga förväntningar. Blir besviken eller bitter när allt faller platt.

Tips: Stärk magen (tredje chakrat). Stärk det negativa sinnet om det positiva sinnet är för dominant. Meditation för det positiva Sinnet.

41_Vila

4:de kroppen. Neutrala Sinnet

Cup of Prayer – Bönens bägare

Det neutrala sinnet är balanserat, ser helhet och ger perspektiv. Väger både positivt och negativt och ger överblick.

I balans: Vi kan se oss själva och andra utan att döma. God lyssnare. Kan hjälpa andra och förhålla sig neutralt.

I obalans: Kan bli dömande och fördomsfull. Svårt att vara neutral. Värderar. Kan känna sig som ett offer.

Tips: Meditera! Meditation för det Neutrala Sinnet.

15_Bågen

5:e kroppen. Fysiska Kroppen

Teacher, Balance – Lärare, Balans

Här handlar det om vår fysiska kropp och om att uppleva världen genom våra fem sinnen.

I balans: God hälsa och stark kropp. Bra lärare. Balanserad, varken lat eller fanatisk.

I obalans: Obalanserad. Äter, sover eller jobbar för mycket/litet. Svårt att utrycka sig verbalt. Ogillar att stå i centrum.

Tips: Träna regelbundet. Ta hand om kroppen. Ät vitaminer. Solljus. Undervisa. Massage. Ett kort uppiggande yogapass för kroppen.

32_Guru Pranam

6:e kroppen. Ljusbågen

Person at prayer – En person som ber

Ljusbågen är en del av auran som går från öra till öra. Kan jämföras med glorian i gamla helgonbilder. Kvinnor har en extra ljusbåge som går från bröstvårta till bröstvårta. Sammankopplas med hypofysen (tredje ögat), reglerar nervsystemet och balanserar körtelsystemet.

I balans: Kan befinna sig i negativa miljöer utan att påverkas. Är enkel och rak i sin kommunikation. Bra fokus.

I obalans: Kan lätt bli sårad och påverkad av andra. Stirrig. Ofokuserad. Humörsvängningar.

Tips: Stärk 3:dje ögat. Kirtan Kriya. Sodarshan Chakra Kriya. Wahe Guru Wahe Jio. Yoga Balans från boken Kundaliniyogaliv. Baby Pose.

28_Egobekämparen

7:e kroppen. Auran

Platform for Elevation – Plattform för upplyftande Auran är det elektromagnetiska fältet som omsluter kroppen. Ju mer prana som strömmar genom våra nadis, desto starkare aura.

I balans: Bra motståndskraft mot sjukdom och negativitet. Har upplyftande inverkan på omgivningen. Känner sig säker.

I obalans: Kan ha lätt att bli negativt påverkad av sin omgivning. Saknar självförtroende. Lätt paranoid.

Tips: Egobekämparen. Breath of fire with Lion’s paws.

26_Plattformen bak

8:e kroppen. Praniska kroppen

Finite to Infinite – Det begränsade till det obegränsade

Genom den praniska kroppen har vi tillgång till en obegränsad källa av energin. Vi tar in energi genom andning, mat, sol, beröring.

I balans: Bra healingförmåga, hälsa. Vital, åstadkommer saker. Orädd, närvarande. Ingenting kan störa dig. Djup och lugn andning.

I obalans: Kan lätt bli rädd. Hela tiden lite småtrött. Försöker få energi genom mat eller andra stimulantia. Defensiv.

Tips: Alla andningsövningar, vänster näsborre, höger näsborre, eldaning, alternerande andning, lejonandning, kanonandning, djupandning. Vilken som helst, som du gillar! Meditation med mantrat Pavan Guru. (Musik finns tex på skivan Lovingly av Guru Dass Kaur).

14_Kobran

9:e kroppen. Subtila Kroppen

Mastery or Mystery – Mästerskap eller mysterium

Förmågan att uppfatta subtila saker och läsa mellan raderna. Att bemästra sin subtila kropp är att förstå hur allt hänger samman. Det finns inga mysterier längre.

I balans: Intuitiv, inkännande. Lär sig snabbt, bemästrar nya situationer.

I obalans: Kan lätt bli lurad. Kan vara oavsiktligt rå eller grov i sitt tal. Rastlös.

Tips: Sa Re Sa Sa. Gör något meditation eller kriya i 1000 dagar. Meditation för nionde kroppen.

27_Hjulet

10:e kroppen. Utstrålande kroppen

All or nothing – Allt eller inget

Den tionde kroppen är en del av auran, det som strålar ut. När den tionde kroppen är i balans ger det oss en majestätisk utstrålning och elegans.

I balans: Lyskraft, utstrålning, karisma. Mod. Respektingivande. Andlighet.

I obalans: Kan ha svårt att göra någonting lagom mycket. Rädd för konflikter, skyggar inför folks uppmärksamhet. Känn sig ineffektiv och oförmögen att komma vidare i olika situationer.

Tips: Bågskytten. Har Har Mukanday (Finns en fin version av Mirabai Ceiba)

11_meditation

11. Omslutande kroppen

The commandcenter – Kommandocentralen

Den elfte kroppen består av alla de tio kropparna tillsammans. Förmågan att kunna bemästra alla sina kroppar och att kunna använda olika förmågor i olika situationer.

I balans: Andlig och vis. Ser allting klart och tydligt.

I obalans: Kan ha svårt att se sig själv i relation till andra.

You don’t have to find anything outside of you. The jewels are all in you – you are rich inside, you have satisfaction and contentment.

– Yogi Bhajan

NextLevel KundaliniYoga

Yoga är effektivt. Vi ser snabbt resultat av det arbete vi lägger ner. När snöbollen väl har satts i rullning – växer den fort. Det börjar som något litet. Snart går det av bara farten och utvecklas till något stort – större än vi har kunnat ana.

I början lär vi oss om kroppen. Vi utvecklar vår styrka, uthållighet och smidighet.

Därefter blir arbetet mer mentalt, vi ser med ökad klarhet på våra tankar, känslor och beteenden. Vi utvecklar acceptans och tolerans.

Småningom söker vi oss vidare.Vi lär oss att expandera vårt medvetande förbi den fysiska kroppen, tankarna och känslorna.

Istället för att fokusera på t.ex. rastlöshet, njutning, lust eller oro  – lär vi oss att uppleva livet bortom kroppens fysiska och hjärnans mentala begränsningar.

Nästa steg innebär att vi expanderar vår medvetenhet och:

*Slutar att identifiera oss med kroppen

*Släpper taget om våra känslor och tankar

*Bibehåller det meditativa tillståndet – hela tiden

Okej ungdomar, det är dags att så ett frö. Förnyelse, föryngring, blomning. Kundalini Yoga – The Next level. Gör varje övning i 1-3 minuter och avsluta övningar med 1-3 rotlås eller stora lås om du känner för det.

1 Sufi grindings

1. Suficirklar – Lugna andetag

2 neck rolls

2. Huvudrullning – Lugna andetag

3 frog pose

3. Grodan  – 26 stycken

4b camel up and down

4a camel up and down

4. Kamelen/Babypose – Andas in i kamelen, andas ut i babyställningen

5 camel with breth of fire

5. Kamelen – Eldandning

6 baby pose

6. Baby Pose – Djupa andetag

7 stretch pose

7. Sträckställningen – Eldandning

8 spinal flex

8. Ryggflex – Kraftfull andning i takt med rörelsen

9a arms out

9b arms v

9c arms up

9. Armställning – Eldandning. a) Armar rakt ut med handflator upp b)Armar som ett V med handflator framåt c) Armar rakt upp med handflator framåt

10 easy pose

10. Sitt i lätt meditationsställning. Öppna hjärtat – Djup fullkomlig andning

11 spinal twist

11. Klippställning. Ryggradsvridning – Kraftfull andning i takt med rörelsen

12 rock pose

12. Klippställning. Sitt stilla och håll rotlås – Andas lugnt och djupt

13b cobra up and down

13a cobra up and down

13. Kobran Upp&Ner. Andas in och kom upp i kobran. Andas ut – ner på mage

14 rest

14. Vila på mage

15 planet mediation

15. Planetmeditationen 9 minuter

16 rest

16. Vila på rygg – 5 minuter

17 meditate

17. Meditera – Aquarian Sadhana Mantran 62 minuter

Lycka till önskar Jona!

***

Källa: Sadhana given av Bhai Himat Singh i Göteborg den 30 november 2008.

 

 

Gyan Mudra Kriya

Om du inte vet vad du ska göra, då är detta meditationen för dig. “Meditation for when you dont know what to do” är en andningsmeditation, som i all sin enkelhet löser upp det som känns svårt och krångligt. Meditationen integrerar funktioner i vänster och höger hjärnhalva och ökar vår insikt.

meditation when you dont know what to do

Sitt med rak ryggrad. Placera den ena handen i den andra och lägg tummarna ovanpå varandra. Håll händerna bekvämt i höjd med hjärtat och ha armbågarna in mot kroppen. Ställningen är mjuk – tänkt dig att du håller hjärtat i händerna. Sänk blicken och fokusera lätt på nästippen. Andas fyra andetag så här:

1. Andas in genom näsan och andas ut genom näsan.
2. Andas in genom munnen och andas ut genom munnen.
3. Andas in genom näsan och andas ut genom munnen.
4. Andas in genom munnen och andas ut genom näsan.

Gyan Mudra Kriya

Fortsätt enligt detta mönster med fullkomliga djupa andetag. Andningen in genom munnen är genom rundade läppar, nästan som när man visslar. Slappna av i munnen på utandning. Börja meditera i 11 minuter och bygg gradvis upp tiden till 30 minuter. Ta det i din egen takt.

Jona

Källa: Gyan Mudra Kriya. Praana, Praanee, Praanayam. Exploring the breath technology of kundalini yoga as taught by Yogi Bhajan. Meditationen har också visat sig effektiv vid oro i forskningsrapporten: Randomized controlled trial of yogic meditation techniques for patients with obsessive – compulsive disorder av David Shannahoff Khalsa 1999. 

Skillnaden mellan västerländsk och yogisk psykologi

Helgens tema har varit Yogisk Psykologi och Forskning med Wiveca Leuchovius.

En grundläggande inställning inom västerländsk psykologi är att otillfredsställelse är en form av ohälsa. Inom yogisk psykologi ser man däremot smärta som en fullt naturlig del av livet. Här syftar vi på psykisk smärta i form av negativa känslor, oro, stress, ångest osv. Inom yogisk psykologi anser man att livet är en pendling – en ständig växling mellan smärta och glädje, smärta och glädje, smärta och glädje.

Detta synsätt skiljer sig från västerländsk psykologi  där psykisk ohälsa uppfattas som något onormalt. Lider man av något försöker man hitta hjälp, bot, lindring, för man vill inte känna så. Inom yogisk psykologi vill vi acceptera alla typer av känslor. Vi vill våga känna både smärtsamma och upplyftande känslor. Med hjälp av yoga och stärker vi oss, så att vi kan tolerera starka känslor utan att förlora oss i dem. Vi tar emot känslor istället för att gå ifrån dem. Motsatsen till detta är undvikande och olika typer av flyktbeteenden.

Vi använder inte yoga för att fly från något som vi behöver möta. Yoga är ett redskap att komma i kontakt med alla våra känslor. Vi vill möta allt. Vi ser att lidandet är en del av livet för alla människor, men att det kan se lite olika ut. Yoga och meditation är en metod som hjälper oss att se vårt lidande, att acceptera vårt lidande. Yoga och meditation är naturligtvis även till för att möta glädje och eufori.

Mot våren med full kraft!

Kramar i glädje och sorg!

Jona

Hjärtat är ett organ av glädje och lycka

Anja Luhrs har varit på besök i Skåne och undervisat i anatomi och yoga.

Hjärtat behöver glädje och lätthet för att hålla sig friskt och vitalt. När vi studerar västerländsk anatomi strävar vi hela tiden efter att koppla ihop all kunskap till en begriplig helhet. Vi studerar både kroppen, sinnet och den andliga dimensionerna. Vi lär oss hur hjärtat fungerar, men även hur vi kan hjälpa vårt eget hjärta att hålla sig kraftfullt och livfullt med hjälp av medvetenhet, kost, andingsövningar med mera. Vårt hjärta och våra lungor är som syskon, de är nära varandra och beroende av varandra. Om hjärtat är tungt blir även andetaget ansträngt.

Här är ett yogapass som är bra för hjärtat och en meditation som stärker andetaget. Lycka till/Jona