Yoga med Jona 2016

Vår . Sommar . Höst . Vinter .


Vår
Visdom & Passion
Guden Shiva
Söndag 29 maj kl.13-16, Kockum Fritiden Malmö


Sommar
Kraft & Energi
Gudinnan Durga
Söndag 3 juli 2016 kl.13-16 Formtoppen Höllviken


Höst
Mod & Glädje
Guden Hanuman
Söndag 25 september 2016 kl. 13-16 Kockum Fritiden Malmö


Vinter
Inre styrka & Sinnesfrid
Gudinnan Kali
Söndagen 11 december 2016 kl. 13-16, Formtoppen Höllviken


  • Välkommen till fyra färgsprakande söndagar fyllda med glädje, energi och harmoni. Varje tillfälle har ett unikt tema som är speciellt bra och anpassat för den aktuella årstiden. Du får skön yoga, mysig meditation, massa inspiration, avslappning, indisk filosofi och god fika! Studiematerial och nya filmer ingår. Och en jättegod rawfoodtårta! Tanken är att du ska kunna fortsätta öva hemma mellan gångerna. Priset är 400kr/tillfälle eller 1400kr för alla fyra gångerna. Passet passar alla och är skapat som en väg att fördjupa din kunskap och insikt i yoga. Utbildningen följer yogaalliance standard och gäller som fortbildning för yogalärare, men vänder sig även till dig som bara vill ha en mysig stund på yogamattan eller komma igång igen. Alla nivåer välkomna alltså. Anmälan öppen till yoga  vår här!

maxresdefault

Septemberfärger och nya yogamoves

Hej yogamänskor!

Nu när sensommaren sakta drar sig undan och höstens sanna färger börjar framträda så smått är det dags för lite annorlunda yogamoves. Under sommaren har vi byggt upp vår inre styrka och utövat kraftfull energigivande kundaliniyoga. Nu är det tid att blicka inåt och lugna ner tempot – bli lite mer fokuserad på det som händer på insidan av kroppen och chakrasystemet. Härlig fredag alla! Vi ses snart i salen med nya roliga pass och mantrameditationer ;-)

Jona

 

De tio kroppara

 If you understand that you are 10 Bodies and you are aware of those 10 Bodies and you keep them in balance the whole Universe will be in balance with you

~ Yogi Bhajan

02_meditation

De tio kropparna

1:a kroppen. Själen – Soul Body
2:a kroppen. Negativa sinnet – Negative Mind
3:e kroppen. Positiva sinnet – Positive Mind
4:e kroppen. Neutrala sinnet – Neutral Mind
5:e kroppen. Fysiska kroppen – Physical Body
6:e kroppen. Ljusbågen – Archline
7:e kroppen. Auran – Aura
8:e kroppen. Praniska kroppen – Pranic Body
9:e kroppen. Subtila kroppen – Subtle Body
10:e kroppen. Utstrålande kroppen – Radiant Body
11:e kroppen. Den Omslutande kroppen. The elevent embodyment

Vad är de tio kropparna?

I Kundaliniyoga använder man ”de tio kropparna” som ett system för självkännedom. De tio kropparna har ingen fysisk plats i kroppen utan representerar olika aspekter av oss människor.

13_meditation

1:a kroppen. Själen

Heart over Head – Hjärta över Huvud

Själva kärnan av människan. Målet är att skapa balans mellan hjärta (känslor, själen) och huvud (intellekt, ego).

I balans: God kontakt med vårt inre. Vi känner glädje i vardagen.

I obalans: Kan vara överintellektuell. Kan känna sig ensam och isolerad.

Tips: Grodan och Sat Kriya. Mul Mantra och Tantrik Har. Välj ett mantra (vilket som helst) som berör ditt inre. Yoga som Balanserar Hjärta & Hjärna.

10_meditation

2:a kroppen. Negativa sinnet

Longing to belong – längtan att tillhöra

Det Negativa sinnet är en del av tankeprocessen. Ser risker, faror, problem och hinder. Negativa sinnet söker efter potentiell fara.

I balans: Sunt kritiskt tänkande. Känner gemenskap och tillhörighet.

I obalans: Kan bli överdrivet negativ och överbeskyddande. Hämmad. Kritisk.

Tips: Värdesätt din integritet. Stärk ditt positiva sinne. Meditation för det Negativa Sinnet.

05_meditation

3:dje kroppen. Positiva sinnet

Det positiva sinnet är konstruktiv, risktagande och aktivt.

I balans: Ser chanser och möjligheter. Har humor. Är kreativ.

I obalans: Orealistisk. Höga förväntningar. Blir besviken eller bitter när allt faller platt.

Tips: Stärk magen (tredje chakrat). Stärk det negativa sinnet om det positiva sinnet är för dominant. Meditation för det positiva Sinnet.

41_Vila

4:de kroppen. Neutrala Sinnet

Cup of Prayer – Bönens bägare

Det neutrala sinnet är balanserat, ser helhet och ger perspektiv. Väger både positivt och negativt och ger överblick.

I balans: Vi kan se oss själva och andra utan att döma. God lyssnare. Kan hjälpa andra och förhålla sig neutralt.

I obalans: Kan bli dömande och fördomsfull. Svårt att vara neutral. Värderar. Kan känna sig som ett offer.

Tips: Meditera! Meditation för det Neutrala Sinnet.

15_Bågen

5:e kroppen. Fysiska Kroppen

Teacher, Balance – Lärare, Balans

Här handlar det om vår fysiska kropp och om att uppleva världen genom våra fem sinnen.

I balans: God hälsa och stark kropp. Bra lärare. Balanserad, varken lat eller fanatisk.

I obalans: Obalanserad. Äter, sover eller jobbar för mycket/litet. Svårt att utrycka sig verbalt. Ogillar att stå i centrum.

Tips: Träna regelbundet. Ta hand om kroppen. Ät vitaminer. Solljus. Undervisa. Massage. Ett kort uppiggande yogapass för kroppen.

32_Guru Pranam

6:e kroppen. Ljusbågen

Person at prayer – En person som ber

Ljusbågen är en del av auran som går från öra till öra. Kan jämföras med glorian i gamla helgonbilder. Kvinnor har en extra ljusbåge som går från bröstvårta till bröstvårta. Sammankopplas med hypofysen (tredje ögat), reglerar nervsystemet och balanserar körtelsystemet.

I balans: Kan befinna sig i negativa miljöer utan att påverkas. Är enkel och rak i sin kommunikation. Bra fokus.

I obalans: Kan lätt bli sårad och påverkad av andra. Stirrig. Ofokuserad. Humörsvängningar.

Tips: Stärk 3:dje ögat. Kirtan Kriya. Sodarshan Chakra Kriya. Wahe Guru Wahe Jio. Yoga Balans från boken Kundaliniyogaliv. Baby Pose.

28_Egobekämparen

7:e kroppen. Auran

Platform for Elevation – Plattform för upplyftande Auran är det elektromagnetiska fältet som omsluter kroppen. Ju mer prana som strömmar genom våra nadis, desto starkare aura.

I balans: Bra motståndskraft mot sjukdom och negativitet. Har upplyftande inverkan på omgivningen. Känner sig säker.

I obalans: Kan ha lätt att bli negativt påverkad av sin omgivning. Saknar självförtroende. Lätt paranoid.

Tips: Egobekämparen. Breath of fire with Lion’s paws.

26_Plattformen bak

8:e kroppen. Praniska kroppen

Finite to Infinite – Det begränsade till det obegränsade

Genom den praniska kroppen har vi tillgång till en obegränsad källa av energin. Vi tar in energi genom andning, mat, sol, beröring.

I balans: Bra healingförmåga, hälsa. Vital, åstadkommer saker. Orädd, närvarande. Ingenting kan störa dig. Djup och lugn andning.

I obalans: Kan lätt bli rädd. Hela tiden lite småtrött. Försöker få energi genom mat eller andra stimulantia. Defensiv.

Tips: Alla andningsövningar, vänster näsborre, höger näsborre, eldaning, alternerande andning, lejonandning, kanonandning, djupandning. Vilken som helst, som du gillar! Meditation med mantrat Pavan Guru. (Musik finns tex på skivan Lovingly av Guru Dass Kaur).

14_Kobran

9:e kroppen. Subtila Kroppen

Mastery or Mystery – Mästerskap eller mysterium

Förmågan att uppfatta subtila saker och läsa mellan raderna. Att bemästra sin subtila kropp är att förstå hur allt hänger samman. Det finns inga mysterier längre.

I balans: Intuitiv, inkännande. Lär sig snabbt, bemästrar nya situationer.

I obalans: Kan lätt bli lurad. Kan vara oavsiktligt rå eller grov i sitt tal. Rastlös.

Tips: Sa Re Sa Sa. Gör något meditation eller kriya i 1000 dagar. Meditation för nionde kroppen.

27_Hjulet

10:e kroppen. Utstrålande kroppen

All or nothing – Allt eller inget

Den tionde kroppen är en del av auran, det som strålar ut. När den tionde kroppen är i balans ger det oss en majestätisk utstrålning och elegans.

I balans: Lyskraft, utstrålning, karisma. Mod. Respektingivande. Andlighet.

I obalans: Kan ha svårt att göra någonting lagom mycket. Rädd för konflikter, skyggar inför folks uppmärksamhet. Känn sig ineffektiv och oförmögen att komma vidare i olika situationer.

Tips: Bågskytten. Har Har Mukanday (Finns en fin version av Mirabai Ceiba)

11_meditation

11. Omslutande kroppen

The commandcenter – Kommandocentralen

Den elfte kroppen består av alla de tio kropparna tillsammans. Förmågan att kunna bemästra alla sina kroppar och att kunna använda olika förmågor i olika situationer.

I balans: Andlig och vis. Ser allting klart och tydligt.

I obalans: Kan ha svårt att se sig själv i relation till andra.

You don’t have to find anything outside of you. The jewels are all in you – you are rich inside, you have satisfaction and contentment.

– Yogi Bhajan

Gyllene Templet 2014!

Jag älskar morgonen och meditationen, hemma i vintermörkret eller i glittret vid det Gyllene Templet i Amritsar. Höjdpunkten år 2014 är vår resa hit. Du är mycket varmt välkommen att följa med! Mer om yogaresan till Indien kan du läsa här. 

För kraften, kärleken och den god karman!

Jona