Berg är kraftfulla och stabila – de står där de står och viker sig inte när det blåser. Ett berg är själva sinnebilden för bestående närvaro och stillhet. Bergen har mycket att lära oss. Styrka, närvaro, tillit, trygghet.

© Max Lawless | www.maxlawless.com |  www.facebook.com/maxlawlessphotography

I yoga har vi Tadasana – bergspositionen – mountain pose. Bergspositionen är grunden för alla stående ställningar. Vi är redo. Hjärtat är öppet. Axlarna är avslappnade. Vi står med båda fötterna stabilt på jorden och huvudet lyft upp mot himlen. Lugn och stillhet råder. Ingenting kan rubba oss här och nu.

© Max Lawless | www.maxlawless.com |  www.facebook.com/maxlawlessphotography

Du kan pröva att meditera med bergets fantastiska egenskaper i ditt sinne för att förstärka din meditation. Att sitta uppe på ett berg eller att ha ett berg inom synhåll kan vara hjälpfullt, men inte nödvändigt. Använd fantasin. Föreställ dig det vackraste berget du kan tänka dig. Se bergets konturer framför din inre blick. Se toppen, de branta stupen, de mjuka sluttnigarna. Tänk på hur stilla berget är och låt den stillheten smitta av sig på dig. Observera. Du är lika stabil som berget.  Du kan behålla din sinnesnärvaro även när det stormar? Du är lika stark som själva berget….

© Max Lawless | www.maxlawless.com |  www.facebook.com/maxlawlessphotography

Till sist kommer ett bra boktips där du kan läsa mer om bergsmeditationen. Boken är ingår i vår kurslitteratur på yogalärarutbildningen. Så bra är den :) Läs gärna redan nu i sommar eller senare i höst. Vinter eller vår!

Kabat-Zinn, Jon Vart du än går är du där – Medveten närvaro i nuet.

Jon Kabat-Zinns bok är en praktisk handledning i konsten att meditera. Med hjälp av konkreta råd och inspirerande visdomsord visar författaren vägen in i en värld av större medvetenhet och djupare tillfredsställelse. Kabat-Zinn vill visa att man på meditationens väg inte vänder sig bort från världen utan i stället till den. Meditation är ett sätt att få större behållning av nuet. Målet är att försöka få bättre överblick över sin situation, att lära sig se sin tillvaro lite grand från ovan. Stanna upp, iaktta nuet, sluta leva automatiskt. Vi får veta vad meditation är och vad det inte är. Vad detta centrala begrepp i buddhistisk tradition egentligen innebär. Vi får också lära oss olika sätt att meditera och hur man kan omsätta sin nya större medvetenhet i det dagliga livet, med dess kompromisser, konflikter och snabba beslut. Jon Kabat-Zinn är docent i medicin. Han har också grundat och är föreståndare för en klinik för stressrelaterade