Sitt i lätt meditationsställning med händerna i gyan mudra. Säg ”wahe” och vänd huvudet mot vänster axel. Säg ”guru” och vänd huvudet mot höger axel. Fortsätt 11-31 minuter. Meditationen ger oss förmågan att läsa mellan raderna. Vi förstår hur allt hänger samman. Det finns inga mysterier längre.