सोऽहंसोऽहमिति प्रोक्तो मन्त्रयोगः स उच्यते
प्रतीतिर्मन्त्रयोगाच्च जायते पश्चिमे पथि
so ham so aham iti prokto mantra yogaḥ sa ucyate
pratītir mantra yogāc-ca jāyate paścime pathi
So ham, jag är allt, att upprepa andliga ord kallas mantrayoga
med mantrayoga börjar din resa mot frihet

Yoga Shikha Upanishat, vers 132

***
Mantra hjälper oss att stilla tankar som fladdrar
Uppmärksamhet riktas mot mantrat, istället för tankarna
Sinnet blir koncentrerat

 

Använd pilarna eller pil-tangenterna på ditt tangentbord för att navigera i övningen

1. Soham

Sitt bekvämt med värdig hållning
Slut ögonen och fokusera
Rikta uppmärksamheten på ditt andetag
Lyssna till ljudet av andningen
Andas lugnt och långsamt
Tänk So när du andas in
Tänk Ham när du andas ut
Fortsätt 10 minuter

2. Jag är detta

Avluta genom att ta tre djupt andetag
Sträck på dig
Öppna ögonen
Kom tillbaka