Ujjayi pranayama är andning med ljud. När du andas ujjayi drar du ihop stämbanden i halsen en aning för att skapa ett motstånd och ett hest ljud bildas. Du andas ut som att du skall imma en spegel fast med stängd mun. Ujjayi kan vara högt eller som en viskning. Tempot och intensiteten i ujjayiandetaget följer tempot och intensiteten i yogarörelsen och vise versa. Andetaget ger uthållighet och kallas andning för vinnare. Andetaget fungerar som ett ankare – ditt stöd i samband med yogaövningar. Ger fokus. Ökar din uthållighet. Verkar lugnande. Fyller kroppen med syre. Andetaget kan sänka blodtrycket. Du kan lyssna till ljudet och höra när du har nått din gräns och behöver hålla igen i en yogaställning.

 

1. Övning ujjayiandning

  • Sitt med värdig hållning och fokusera på andetaget i halsen.
  • Öppna munnen och andas lugna andetag med fokus på ljudet i halsen. Viska ha när du andas in och ha när du andas ut – i takt med andetaget. Ta tre andetag.
  • Stäng munnen och fortsätt att skapa detta ha-ljud. Munnen är nu stängd och ljudet är mer dämpat. Ta ytterligare tre andetag.
  • Låt nu andetaget successivt bli långsammare. Räkna till 5 när du andas in och 5 när du andas ut. Småningom blir övningen mer subtil och andetaget mer tyst. Fortsätt tills du känner att du behärskar tekniken och sinnet lugnar ner sig lite.
  • Lycka till :-)