Jag andas in – jag vet att jag andas in
Jag andas ut – jag vet att jag andas ut

Andas in
Andas ut

Jag andas in  jag är en blomma
Jag andas ut  jag är full av liv

Blomma
Liv

Jag andas in  jag är ett berg
Jag andas ut  jag är stabil

Berg
Stabil

Jag andas in  jag är ett stilla vatten
Jag andas ut  jag speglar tingen som de är

Vatten
Spegel

Jag andas in  jag är rymd
Jag andas ut  jag är fri

Rymd
Fri

* * *

Sitt stilla. Bara sitt. Vänd din uppmärksamhet inåt. Koncentrerade dig på det jämna lugna flödet av ditt andetag. Låt andningen bli lugn och mjuk, långsam och djup. Synkronisera orden i dikten med andningen. Tänk orden tyst för dig själv.

***

Referens: Dikten heter Vi är alla blommor och kommer ur en bok av Tich Nath Hahn som heter Vi är redan framme! En Zenbuddhistisk text om frid och fred. (2005)

buddha