Skillnader mellan andliga traditioner och religioner

 Any organisation is different from genuine

spirituality

– Mary P Fischer

idien 172

Fråga: Är yoga är en religion?

Svar: Yoga är en andlig tradition- en praktisk teknik för att öka vår medvetenhet. Vi får en egen upplevelse av vad andlighet är för oss personligen.

Religion baseras på regler och filosofi.

idien 506

Fråga: Vad är det då för skillnad mellan en andlig tradition och religion?

Svar: Om vi tar Buddha som exempel (no offence Buddha, I love you) så snackar han kanske inte i termer av riktlinjer och regler direkt, utan berättar om sina egna andliga upplevelser och sin väg till upplysning.

idien 010

Buddha dör småningom och därefter kommer hans lära sakta (men säkert) att utvecklas till det vi kallar buddismen. En religion, som omfattar riter och regler.

idien 018

Religionsvetenskaplig forskning menar att detta en helt naturlig utvecklingsprocess. Andliga traditioner utvecklas under historiens gång till religioner. Buddha blev buddhism. Jesus blev kristendom. Muhammed blev islam. Mahavira blev jainismen. Nanak blev sikhismen. Och så vidare.

idien 516

Det handlar om naturliga utvecklingsprocesser. Ingenting är stillastående – allt utvecklas och förändras.
Fröet gror och växer – ibland som ogräs :-)

idien 121

Fråga: Hur definieras skillnaden mellan en andlig tradition och en religion?

Svar: Skillnader ligger i graden av regler och struktur.

Läs gärna en kort jämförande sammanfattning här nedanför bilden på oljelamporna!

idien 129

Andliga tradition—————————-> Religion

Upplevelsebaserad————————————————————-> Trosbaserad
Personlig upplevelse av det gudomliga——————————–> Prästerskap
Löst organiserad—————————————————————–> Stabil organisation
Individualistisk———————————————————————> Kollektivistisk
Löst strukturerad—————————————————————–> Strukturerad
Få krav———————————————————————————> Många krav
Tolerant——————————————————————————-> Intolerant
Inkluderande————————————————————————> Exkluderande
Flytande——————————————————————————-> Stabil
Odefinierade gränser————————————————————> Tydliga gränser
Fluktuerande trossystem——————————————————-> Stabilt trossystem

idien 158

Fråga: Och vad tjänar denna kunskap till?

Svar: För mig personligen är modellen ovan användbar i många helt vanliga och vardagliga situationer.  Jag kan se på utvecklingen i föreningar, organisationer, företag och klubbar med modellen i bakhuvudet. Även kostråd :-) Det hjälper mig att acceptera att allting förändras och att ingenting är bestående. Till en början är allt bara kul, spontant och upplevelsebaserat, sedan utvecklas den lösa grupperingen till att bli mer stabil, strukturerad och uppstyrd. Båda är bra på sitt sätt.

idien 573

Allt är bara en naturlig Utveckling

Och nu är det vår

Andlig vår

Stor Kram

Jona